Rösten är intimt förknippad med din person, att ut-
veckla rösten ökar självkänslan. En god röstanvänd-
ning ger också intryck hos andra att du är säker och kunnig. För detta arbetar vi med avspänning, andnings-teknik och röstträning.

Talet kan göras levande och fängslande genom att skapa variation i rösten. Vi går igenom de olika ut-
trycksmedlen och övar moment praktiskt.

Kroppens hållning och gester förstärker din utstrål-
ning och det du säger. Här tränar vi framförande-situationen och skapar medvetenhet kring kropps-språket.

Retoriken ger oss redskap för att skapa tydlighet och struktur i våra anföranden, men också för att väcka intresse och engagemang hos lyssnaren.

Kunskap ger medvetenhet och med Träning ökar
du sedan dina färdigheter.

Exempel på kursinnehåll

o Våga tala
o Signaler vi skickar och tar emot
o Mina uttrycksmöjligheter i talet
o Att använda kroppens språk
o Retoriska knep i mina framställningar
o Hållbar röstanvändning

Grupp eller enskilt
Utifrån en analys av dina/era behov utformas en anpassad utbildning. Formerna kan varieras såsom workshop, handledning, seminarium och föreläsning.
Tidsomfattning för programmen kan utgöras av hel/halvdag till mer processinriktade kurser över tid.