Länkar till relaterade externa webbsidor

www.affarskraft.se

Är knuten till konsultföretaget Affärskraft som startade 1991 och arbetar med affärs - och kompetensutveckling inom kommunikation, ledarskap, sälj, service, team och coaching.

www.logonom.se

Svenska logonomförbundet är en organisation för röst, tal och sång-pedagoger. Ger information om logonomens yrkesinriktning.

Linkedin Profil

Mer detaljer om mina meriter hittar ni på linkedin.

www.rostforum.se

Röstforum vill bl.a. öka medvetenheten om röstens centrala roll, stödja forskning och utbildning samt vara en känd och viktig instans i röstfrågor. Föreningen samlar personer inom alla typer av röstyrken.

Prata rätt och få ett lyft i karriären

Intervju med Annelie Daun Bladh, publicerad i GP 17 maj, 2015.