Hur kan jag kommunicera mina tankar och förmedla mina idéer och budskap?

Vi gör det genom röstens möjligheter till
variation och uttrycksfullhet i det vi säger
och genom kroppens språk i mimik, gester
och hållning.

Du blir lugnare och säkrare när du kan använda alla de resurser du har i dig själv och din röst. Tryggheten ger dig pondus och gör att människor lyssnar.

Mina kurser vänder sig till företag, organisa-tioner och privatpersoner som vill utveckla och bli medvetna om röst och kommunikation i mötet med grupper och enskilda.

Annelie Daun Bladh