Jag är examinerad logonom samt sångpedagog med lång erfarenhet av pedagogiskt arbete och av att utveckla människor enskilt och i grupp. Är även certifierad för IPU Profilanalys och Drivkraftsanalys.

Jag arbetar med kommunikativt ledarskap, teamutveckling och presentationsteknik och vill gärna medverka till att skapa en positiv kraft i kommunikationen.

Annelie Daun Bladh